Toetsing RI&E

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde kerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schijven een advies aan de werkgever o.a. over het Plan van Aanpak.

SALUS BV ondersteund u graag bij het opstellen van de RI&E incl plan van aanpak. Binnen SALUS BV zijn adviseurs werkzaam die gecertificeerd zijn door Stichting Hobéon SKO Certificatie en voldoen daarmee aan de vakbekwaamheidseisen zoals gesteld in artikel 2.7 van het Arbobesluit. Toetsing van de RI&E kan tevens verzorgt worden door SALUS BV.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Laat hier uw contactgegevens achter. We nemen spoedig contact met u op.