Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de onderneming. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie, zoals vastgesteld bij Wet in artikel 5 van de arbeidsomstandighedenwet, bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. 

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. De specifieke inventarisaties zijn gekoppeld aan de risico’s van uw bedrijf.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Laat hier uw contactgegevens achter. We nemen spoedig contact met u op.