Arbo wet is een Kaderwet

Een belangrijk kenmerk van de Arbowet is dat het een kaderwet is. Dat betekent dat er regels in staan over concrete risico’s, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. Deze zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

Arbowet – De Arbowet vormt de basis van de Arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht.

Arbobesluit – Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Er staan ook specifieke regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers.

Arboregeling – De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om gedetailleerde voorschriften. Ook deze regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer.

De nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. Met de vernieuwing wil het kabinet de bedrijf- sgezondheidszorg verbeteren. De betrokkenheid van werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal.


Geïnteresseerd? Neem contact op.

Laat hier uw contactgegevens achter. We nemen spoedig contact met u op.